×

AC Profin,spol s.r.o.

Účetní servis

Co všechno Vám můžeme nabídnout?

Organizaci oběhu
dokladu

 • Přípravu a organizaci oběhu dokladů.
 • Interní směrnice.
 • Nastavení systému s ohledem na potřeby Vaší společnosti.
 • Zaškolení potřebeného pracovního týmu ve Vaši společnosti.
 • Zaškolení vedení společnosti s manipulaci a získáváním aktuálních výsledků.

Vedení podvojného
účetnictví

 • Pravidelný kontakt dle dohodnutých intervalů.
 • Zajištění scanování a ukládání pdf souborů do registrů.
 • Účtování v souladu s legislativou.
 • Udržování registrů majetku a jeho odepisování.
 • Zajištování informaci pro potřeby vedení Vaší společnosti.
 • Příprava podkladů k DPH, Silniční Dani, Dani z nemovitosti aj.
 • Příprava statistických hlášení.
 • Příprava manažerských hlášení pro potřeby tuzemských i zahraničních vlastníků.

Sestavení roční účetní
závěrky

 • Přípravu a inventarizaci bilančních účtů.
 • Sestavení výkazů Rozvaha a Výsledovka.
 • Sestavení přílohy k roční účetní závěrce.
 • Návrh daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob.
 • Spolupráce s auditorem a daňovým poradcem.

Poskytujeme také:

Vedení mezd a personální agenda

 • Výpočet mezd.
 • Výpočet odvodů sociální a zdravotního pojištění.
 • Výpočet daně z příjmu fyzických osob.
 • Roční zúčtování daní.
 • Kontakt s úřady sociálního a zdravotního pojištění.
 • Kontakt s finančním úřadem.
 • Pomoc při registraci zahraničních osob pracujích ve Vaší společnosti.
 • Sledování exekucí.

Ekonomické a účetní poradenství

 • Příprava podkladů pro úvěr.
 • Sledování čerpání dotací.
 • Příprava rozpočtu.
 • Poradenství v oblasti personální agendy.
 • Poradenství v oblasti zajišťování finančních zdrojů.
 • Jednání s finančním úřadem.
 • Zajištění daňových odkladů aj.

Jsme schopni poskytnout i služby jako jsou například:

 • Ekonomické poradenství.
 • Příprava rozborů a analýz výsledků společnosti.
 • Příprava manažerských výstupů.
 • Tuzemským podnikatelům poskytujeme daňovou evidenci.
 • Daňové služby poskytujeme ve spolupráci s daňovými poradci.
 • Zastoupení klienta při jednáních a kontrolách finančního úřadu.
 • Kontrola finančního účetnictví.
 • Konzultace/spoluúčast tvorby rozpočtů a kalkulací.
 • Příprava žádostí o poskytnutí finančních a devizových úvěrů.

Výstupy naší práce pravidelně poskytujeme i v anglickém jazyce.

Navíc pro naše klienty je k dispozici on-line účetní software OPTUS

Optus je vyvíjen společností 7net s.r.o. ve spolupráci s námi.Systém je konstruován se snahou o flexibilní přístup ke klientovi, přitom s jednoduchým ovládáním,maximálním pohodlím,ušetřením času,nervů. Nároky na hardware počítače nejsou nikterak velké.

Nejhlavnějšími výhodami jsou:

Systém je také možné přizpůsobit individuálním potřebám

O Nás

Náš tým je kolektiv lidí,kteří jsou flexibilní,stále se rozvíjející a přátelští. Klademe důraz na vstřícnost a upřednostňujeme osobní přístup k problematice jednotlivých klientů.

Historie společnosti

Jsme tu od roku 1992.

Založení společnosti sahá k samým počátkům novodobé, české historie, kdy se v období po roce 1989 mnoha lidem otevřela možnost podnikat, legálně založit společnost, změnit styl práce a pracovat v oboru, pro které mají jak teoretické, tak i odborné předpoklady. Ale také silný osobní impuls a nadšení vykonávat tuto činnost zodpovědně, svědomitě a poctivě. Z těchto důvodů stávající majitelka, s diplomem VŠE, katedra účetnictví, obor Automatizované systémy řízení, založila v roce 1992 společnost AC Profin spol. s.r.o, zabývající se vedením účetnictví, účetním poradentstvím a automatizovaním zpracování dat. Společnost tyto služby poskytuje, jak českým, tak i zahraničním klientům. Převážnou většinu tvoří zahraniční společnosti nebo jimi vlastněné firmy působící v České a Slovenské republice. Tyto firmy se seznámily s naší společností především na základě doporučení našich klientů a partnerů z řad auditorských firem. Mimo jiné se společnost podílela i na vytvoření několika informačních systémů, vnitřní organizaci toků dokladů a vytvoření kontrolních vazeb při organizaci dokladů. Spolupůsobila i jako kontrolní složka při interních a externích auditech. Ve spolupráci s programátorskou společností 7Net s.r.o. vytvořila, vyvíjela a dále vyvíjí informační Systém Optus.

Jednatelka

Ing. Zdeňka Kleknerová

Reference:

Dlouhodobě spolupracujeme s několika desítkami zahraničních a českých právnických subjektů. Jsme vázáni diskrétností při zajištovaní našich služeb a vzhledem k tomu, nebudeme jmenovitě zveřejňovat jakýkoliv seznam klientů, přestože jejich uvedení by nám zajistilo zvýšení nášeho odborného kreditu.